Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

w Miłkowicach

Siedliska 6, 59-222 Miłkowice

NIP: 691-10-62-552

REGON: 004055251

tel/faks: 76 8871 222

e-mail: gokismilkowice@poczta.fm


Konto: BS we Wschowie O/Miłkowice

03 8669 0001 2032 0320 5958 0001

Adres Biura:

ul. Wojska Polskiego 77

59-222 Miłkowice

Facebook

Biuletyn Informacji Publicznej

bip_logo_pomn1_grad

IV Ogólnopolski Bieg Przełajowy KOLEJ NA BIEG PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Zapisy: https://super-sport.com.pl/zapisy-formularze/1684-iv-bieg-przelajowy-kolej-na-bieg.html


Ulotka informacyjna: pobierz


REGULAMIN
IV EDYCJI BIEGU PRZEŁAJOWEGO „KOLEJ NA BIEG”
MIŁKOWICE – 24.VI.2018
I. CELE
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Promocja kolejnictwa.
4. Nawiązanie do tradycji kolejarskiej w Gminie Miłkowice.II. ORGANIZATORZY:
1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach / Stowarzyszenie Kolejarz.
2. Partner Techniczny – Kb Lew Legnica.


III. TERMIN i MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się – 24 czerwca 2018 roku.
2. Start do biegu – godz.12.00
3. Miejsce startu i mety: Boisko sportowe w Miłkowicach


IV. TRASA, DYSTANS
1.Trasa ma charakter przełajowo – uliczny i poprowadzona jest zarówno ulicami Miłkowic,
jak również drogami gruntowymi przylegającymi do miejscowości Miłkowice.
2. Bieg rozegrany zostanie na dystansie – 8550 m. 
3. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
4. Obowiązuje limit czasowy pokonania trasy który wynosi 80 minut. 
5. Trasa nie jest atestowana.


V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które do dnia 23 czerwca 2018 r. ukończą 18 lat. Do biegu warunkowo mogą być dopuszczone osoby mające ukończone 15 lat – na co wymagana jest zgoda jednego z rodziców i własnoręczny podpis rodzica na karcie zgłoszeniowej.
2.Warunkiem udziału w biegu jest wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu Biegu. 
3. Własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczanie tych danych 
w przekazach radiowych, internetowych, telewizyjnych i w formie drukowanej dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 922).
5. Wyrażenie zgody na nieodwołalne i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem uczestniczących w IV edycji Kolej na Bieg. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały materiał będzie ich wyłączną własnością. Organizatorom przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie 
i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych 
i telewizyjnych, upowszechnienia w internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w biegu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
7.Poddanie się weryfikacji w Biurze Biegu.
8. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie w biurze zawodów, 
w dniu 24 czerwca 2018 r. Biuro zawodów będzie czynne od godz.10.00 na boisku szkolnym 
w Miłkowicach.
9. Uczestnik podczas weryfikacji w Biurze Biegu musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument w celu kontroli daty urodzenia. Po zweryfikowaniu zawodnicy otrzymują pakiet startowy.
10. Pakiety startowe zawierają: torbę z logo biegu, numer startowy, agrafki, napój izotoniczny, baton, talon na posiłek po biegu, oraz pamiątkowy gadżet związany z biegiem.
11. Każdy biegacz na mecie otrzyma pamiątkowy medal.


ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
1. Zapisy internetowe przyjmowane są do dnia 22 czerwca 2018 r. 

https://super-sport.com.pl/zapisy-formularze/1684-iv-bieg-przelajowy-kolej-na-bieg.html

możliwe jest zarejestrowanie się na bieg w dniu zawodów czyli 24 czerwca 2018 r. 
2. Zgłoszenie do Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania.
3. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.
4. Opłata startowa wynosi:
- 20 zł – dla osób zgłoszonych i opłaconych do dnia – 15.VI.2018 r.
- 25 zł – dla osób zgłoszonych po 15.VI.2018 r. oraz w dniu zawodów.

Opłatę startową można uregulować gotówką w biurze zawodów podczas weryfikacji, lub przelewem na konto organizatora: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach, numer rachunku bankowego: 03 8669 0001 2032 0320 5958 0001


VIII. KLASYFIKACJE 
1. Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn.
2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
K 18 - 18 - 29 lat 
K 30 - 30 - 39 lat 
K 40 - 40 - 49 lat
K 50 - 50 - 59 lat

M18 - 18-29 lat
M 30 - 30-39 lat
M 40 - 40-49 lat
M 50 - 50- 59 lat
M 60 + powyżej 60 lat

3. Prowadzona będzie klasyfikacja „Najszybsza mieszkanka i mieszkaniec Gminy Miłkowice.” - generalna kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.
4. Prowadzona będzie klasyfikacja: Mistrzostw Pracowników Kolei w kategoriach:
- generalnej kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.
5. Prowadzona będzie klasyfikacja: Mistrzostwa Pracowników LSSE w kategoriach: 
- generalnej kobiet i mężczyzn
6. Warunkiem sklasyfikowania w danej kategorii wiekowej jest ukończenie biegu przez minimum trzech zawodników. W przeciwnym wypadku zawodnicy startują w kategorii młodszej.


IX. NAGRODY: 
1.W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I- III zawodnicy otrzymają trofea wykonane z szyny kolejowej.
2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymają trofea wykonane z szyny kolejowej.
3.Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych. Nagrody przechodzą kolejno na następnych zawodników w kategorii.
4. Po dekoracji Organizatorzy przewidują losowanie atrakcyjnych nagród pośród wszystkich osób, które ukończyły bieg. 


X. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU
1. Bieg odbędzie się po trasie, na której możliwy jest niewielki ruch kołowy.
2. Ze względu na przełajowy charakter trasy - uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń służby porządkowej.
4. Zabrania się na całej trasie posługiwanie się kijkami do Nordic Walking.
5. Zabrania się udziału w biegu zawodników biegnących z psami.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów startowych.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
8. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością na imprezie – KOLEJ NA BIEG - Miłkowice - 24.VI.2018 r. – w związku z tym w interesie Uczestnika jest ubezpieczenie się od w/w następstw w dostępnych na terenie Polski Towarzystwach Ubezpieczeniowych.
9. Nawierzchnia trasy: naturalna, polna, szutrowa, 25% asfalt.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Organizator zapewnia : opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i mecie), szatnie - przebieralnie, ciepły poczęstunek i napoje chłodzące.
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
4.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

 

Wspierają nas

mkidn_logo

fww

polska_miedz

tauron_logo

logo_fio

Licznik odwiedzin

Dzisiaj1
Wczoraj25
W tygodniu26
W miesiącu471
Wszystkie67179

Kalendarz

lutego 2019
npwścps
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728

Kolporter RSS